Analiza chłonności terenu

Kompleks domów
Kazimierza Wielka